Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci.”

J.W.Goethe

                                              LOCALIZARE
SCOALA GIMNAZIALA GHERCESTI este situată în partea de nord-est a judeţului Dolj, la 7 km de municipiul Craiova, in Comuna Ghercesti.
     SCURT ISTORIC : tradiţie, continuitate, modernizare

Şcoala Gimnazială Gherceşti este amplasată la NE faţă de oraşul Craiova, la o distanţă de 8 km.

In comuna Gherceşti s-a înfiinţat şcoala primară în anul 1890 având un număr mic de elevi (5-7 elevi). In anul 1935-1936 s-a înfiinţat Şcoala Gârleşti, iar în anul 1940 Şcoala Ungureni, în anul 1961 s-a înfiinţat şcoala elementară cu clasele I-VII. In anul 1969 s-a trecut la învăţământul obligatoriu de 8 clase care funcţionează şi astăzi. 

Începând cu 1 septembrie 2014, Școala Gimnazială Ghercești s-a mutat într-un corp de clădire nou, obiectivul de investiții „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII – Construire corp nou P+1”, proiect nr 1725/2009, aviz 7293/22.10.2009. În acest local  învață 2 clase de gimnaziu şi  1 clasă învăţământ primar.

Unitatea este şcoala coordonatoare având în subordine structuri: Şcoala primară Gîrleşti  în satul Gîrleşti, Grădiniţa cu program normal Gherceşti şi Grădiniţa cu program normal Ungureni. Resursele umane din şcoala noastră sunt privite ca un adevărat capital de competenţe ale organizaţiei, reprezentate prin personal didactic, elevi şi părinţi.

                                         Date de contact

Adresa: Str. Eroilor, Nr. 109, Com. Gherceşti, Jud. Dolj

Tel./Fax: 0251450449/0251450449

               0251450650/0251450650

E-mail: [email protected]

Site: http://scoalaghercesti.webs.com 

                           Resurse

Resurse umane:

 

                      Preşcolarii şi elevii înscrişi la şcoala noastră provin din satele Gherceşti, Gârleşti şi Ungureni. In învăţământul preşcolar sunt înscrişi 43 preşcolari, în ciclul primar 34 elevi şi în ciclul gimnazial 37 elevi.

            Toţi preşcolarii şi elevii şcolii provin din mediul rural, iar în ceea ce priveşte numărul de clase avem 2 clase simultan la invatamantul primar si 2 clase simultan la invatamantul gimnazial.

            Şcoala este încadrată cu personal calificat la toate disciplinele. Dintr-un număr de 13  cadre didactice. O dificultate cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic este aceea că majoritatea cadrelor didactice titulare predau mai mult de o disciplina, ceea ce face ca orarul scolii sa fie greu de realizat.

           Majoritatea cadrelor didactice participă anual la diverse cursuri de formare. Colectivul de cadre didactice şi elevi este unit, astfel că integrarea noilor veniţi se realizează în scurt timp şi cu maximă eficienţă.

            Fiecare început de an şcolar de desfăşoară după un anumit ritual: în faţa colectivului de elevi, colegi, părinţi, invitaţi, se prezintă un scurt istoric al şcolii, se anunţă noile cadre didactice, trecându-se apoi la repartizarea elevilor pe clase; elevii de clasa I sunt conduşi la clasa frumos împodobită cu flori, baloane şi cărţile de abecedar şi matematică.

            Sărbătorile de iarnă, Sfântul Paşti, 8 Martie, 1 Iunie precum şi evenimentele istorice ale ţării sunt un prilej de a pune în evidenţă talentele artistice ale elevilor noştri, realizând serbări, montaje literare. Anual organizăm excursii pe diferite trasee cu diverse tematici. De asemenea se organizează vizite la muzee şi vizionări de spectacole.

            Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2014 – 2015 au fost satisfacatoare, avand in vedere mediul de provenienta al elevilor.

 

 

Resurse materiale:  

 

  La Şcoala Gimnaziala Gherceşti activităţile instructiv-educative se desfăşoară într-un patrimoniu format din 2 clădiri. O clădire este destinată pentru învăţământul preşcolar, o clădire este destinată învăţământului primar si gimnazial şi are 5 săli de clasă din care: o sală specializată de matematică-fizică-biologie-chimie , o sală specializată de limba romana-istorie-geografie, o sală specializată de limbi străine şi un laborator de informatică ce este dotat cu o reţea de 11 calculatoare conectate la internet. Şcoala mai dispune de o bibliotecă cu un număr de 5.650 volume.

            La structura Gîrleşti activităţile instructiv-educative se desfăşoară într-o clădire cu 2 săli de clasă, una pentru învăţământul preşcolar iar cealaltă pentru învăţământul primar, iar structura Ungureni dispune de o clădire cu 2 săli de clasă, una pentru învăţământul preşcolar iar cealaltă pentru activitati metodice.

            Toate unităţile şcolare funcţionează într-un singur schimb.

            Nu dispunem de un cabinet medical dar beneficiem în caz de urgenţă de ajutorul medicului de familie din comună.

            Şcoala Gimnaziala Gherceşti este alimentată cu apă de la reţeaua din comună , iar la structura  Ungureni apă potabilă din fântână. La Şcoala Gimnaziala Gherceşti grupurile sanitare se afla in interiorul cladirii, aceasta fiind dotata conform standardelor in vigoare, iar la structurile Girlesti si Ungureni grupurile sanitare se află în afara clădirilor în care se desfăşoară activitatea instructiv-educativă, nefiind racordate la apă curentă.

            Spaţiile de învăţământ de la Şcoala Gimnaziala Gherceşti şi Şcoala Primara Gîrleşti sunt încălzite cu centrale pe gaze naturale, iar la Gradinita Ungureni cu sobe pe lemne , asigurându-se condiţii optime pentru procesul instructiv-educativ. Din cele 4 clădiri în care se desfăşoară activitatea instructiv-educativă, 3 au fost reabilitate în perioada 2005-2007 iar una este nou data in folosinta incepand cu anul scolar 2014-2015.

                În ceea ce priveşte dotarea cu resurse educaţionale dispunem de materiale didactice moderne achiziţionate atât din fonduri M.E.N. dar şi din fonduri de la Consiliul Local Gherceşti . În şcoală, profesorul este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. El este cel care imprimă un sens şi o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor obiective şi subiective, participante şi implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.). Relaţia pedagogică rămâne, oricât s-ar tehniciza, o relaţie umană. Este importantă analiza şi valorificarea resurselor umane dintr-o şcoală. 

REZULTATE  OBTINUTE  LA E.N.
 
 
 
 
 
  An scolar 
 

Nr. elevi

înscrişi/

clasa
 

Nr.

elevi prezenţi

               Nr. 
    elevi reusiţi
 

Procent

Promovabilitate

               Nr.elevi reuşiţi pe medii 

 

Nr. elevi nereuşiţi

 
 
 
 
 
 5-5,99 / 6-6.99 /7-7.99 / 8-8.99 / 9-9.99
 
2014-2015
 10
 9
 5
 56%
  1       /  1        / 1      /    2      /    0
INSERTIA   elevilor după absolvirea clasei a VIII-a a fost următoarea: 
 
 
 
An şcolar
  Număr total de elevi de clasa a VIII-a
  Învăţământ liceal
 SAM
 2014-2015
 10
  7
  3